Om

Vi vill dokumentera vår fadderverksamhet. Vi kommer att arbeta med temat tid och kretslopp, teknik, programmering och minecraft. Genom en hemsida kan vi synliggöra vårt lärande samt ge intresserade en inblick i vårt arbete.

Vi som skapat denna sida är klass 1 och 5 på Dalhem skola. Dalhem skola ligger mitt på Gotland och har 92 elever, i ettan går det 16 elever och i femman går det 10. Alla klasser har fadderverksamhet och femmorna är faddrar till ettorna.

För att lära oss om upphovsrätt och källor arbetar vi på skolan med ett material från UR som heter ”Är det sant” och ett material från Natur och kultur som heter ”Granska och förstå källor”.

Vi tycker att vi ska vinna för att vi visar på ett bra sätt  att samarbeta mellan olika åldrar och klasser. Vi lär av varandra, utbyter idéer, åsikter och diskuterar olika värdegrundsfrågor. Detta skapar en trygg lärmiljö där alla blir sedda och får komma till tals.